Articles

“ความสำเร็จ” คืออะไร 

5/7/2018 1:30:08 PM

“ความสำเร็จ” คืออะไร


หลายคนมีความฝันอยากที่จะประสบความสำเร็จ
แต่เราไม่ยังไม่รู้ว่า “ความสำเร็จ” คืออะไร
ทุกคนอยากมี “อิสรภาพทางการเงิน”
แต่ก็ยังไม่รู้ว่า อีกนานแค่ไหนจะไปถึงจุดนั้น

จิ๊กซอว์ตัวสุดท้ายของความสำเร็จ พัฒนาชีวิตด้วยแนวคิดการวัดผล

หนังสือเรื่อง “จิ๊กซอว์ตัวสุดท้ายของความสำเร็จ พัฒนาชีวิตด้วยแนวคิดการวัดผล” คือหนังสือที่จะมาช่วยตอบคำถามเหล่านี้เพราะ เราไม่สามารถจัดการอะไรได้ ถ้าเรายังวัดมันไม่ได้ ลองมาดูการวัดผลทางการเงินส่วนบุคคลของเรากันว่า อีกกี่ปี เราจะไปถึงอิสรภาพทางการเงินที่เรามุ่งหวังไว้ หรืออีกกี่ปี เราจะกลายเป็นคนล้มละลาย